+48 781 901 904
BIELSKO BIAŁA
Bielsko Biała istnieje od 1 stycznia 1951r., kiedy to połączono dwie miejscowości leżące na przeciwległych brzegach rzeki Białej, stanowiącej granicę Śląska i Małopolski. Miasto cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem pod względem klimatu i ukształtowania powierzchni, łącząc tereny górskie i wyżynne, porozdzielane dolinami rzek i potoków.